ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΟΙ


1111Οι ⒶΚΟΙΝΩΝΗΤΟΙ προέρχονται από το μικρό νησί της Ρόδου. Ξεκινήσανε  στα τέλη Οκτωβρίου του 2012
Ως μπάντα, ακολουθούν με το δικό τους τρόπο τη νοοτροπία DIY και είναι ενάντια σε κάθε μορφή εκμετάλλευσης της μουσικής με εμπορικές μεθόδους, όπως χορηγίες, διαφημίσεις, συμβάσεις κλπκαι συμμετέχουν μόνο σε εκδηλώσεις που συμφωνούν με τα ιδεώδη τους

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο akoinwnhtoi@gmail.com.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ:

Filter by:
Order by: