Συνεργασία

vvΑν είσαι μουσικός,μπάντα καλλιτέχνης και θέλεις να “υπογράψουμε”  ψηφιακά χωρίς όρους , δεσμεύσεις , χρήματα κάποια συνεργασία-ιες,  δεν έχεις παρά να εγγραφείς στο σύστημα.
Εκεί θα βρείς μια φόρμα που θα σε βοηθήσει να συμπληρώσεις τις πληροφορίες για το έργο σου, να ανεβάσεις φωτογραφίες και μουσική

Θα πρέπει πρώτα να έχεις διαβάσει τις  ερωτήσεις/απαντήσεις για να καταλάβεις πιο είναι το αντικείμενο της συνεργασίας μας και φυσικά να πλήρεις τις κατάλληλες προϋποθέσεις προϋποθέσεις…