Εμείς / Τι είναι το δίκτυό σας ;

Το δίκτυο αποτελεί κάποιες ενέργειες που έχει κάνει η Toxic Fly για προβάλει τις δραστηριότητα της και μαζί όσους καλλιτέχνες σχετίζονται ,
όπως λογαριασμοί που αφορούν δισκογραφικές και διανομείς σε μουσικά sites.
Επίσης επαφές με ραδιόφωνα και ιστοσελίδες, social media, διανομές, φανζίν που ανήκουν στο ανεξάρτητο μουσικό χώρο που συνεργάζονται μαζί μας.

Posted in: 1 - Σχετικά με την λειτουργία της Toxic Fly